Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim lječenjem bolesti krvnih sudova izuzev krvnih sudova lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme, kojima se bavi neurohirurgija i krvnih sudova srca kojim se bavi kardiohirurgija. Sve veći broj bolesti krvnih sudova (vena i arterija) može se uspješno lječiti invazivnim, a poslednjih decenija i minimalno invazivnim metodama zahvaljujući sve većem razvoju tehnike i pomoćnih uređaja za tretman.

Vaskularna hirurgija se bavi dijagnostikovanjem te konzervatinim i operativnim lječenjem bolesti arterijskih krvnih sudova i vena (aneurizma i disekcija abdominalne aorte, stenoze karotidnih arterija, perifernom arterijskom okluzivnom bolesti, proširenim venama, akutnom ishemijom donjih ekstremiteta), kao i posljedicama ovih bolesti (aneurizma, rane na potkoljenicama, dijabetično stopalo…).