Biografija

Dr. Milanko Maksić, rođen je 02. oktobra 1965. godine u Drvaru. Završio Medicinski fakultet u Banjaluci 1989. godine. Specijalizirao Opštu hirurgiju 1997. godine, a subspecijalizaciju iz vaskularne hirurgije 2002. godine. Načelnik službe za vaskularnu hirurgiju UKC Republike Srpske. Doktor medicinskih nauka, specijalista opšte i vaskularne hirurgije.
Radio u bolnici u Drvaru (1989.-1992.), a od 1992. do danas na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju, Služba za vaskularnu hirurgiju KC Republike Srpske.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama ili udruženjima:
     1. Član Evropskog udruženja vaskularnih hirurga,
     2. Član Udruženja flebologa Srbije,
     3. Član Udruženja Vaskularnih hirurga Srbije,
     4. Član Udruženja hirurga Republike Srpske