Biografija
USKORO POČINJE SA RADOM!

Dr Suzana Petković, specijalista reumatologije, rođena je14.09.1986.godine u Banjoj Luci.
Školske 2005/2006 godine upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,  a 01.02.2012.godine je stekla zvanje doktor medicine sa prosječnom ocjenom 9.08.

Od 1.aprila 2012.godine zaposlena je na poslovima doktora medicine u ZZFMR „Dr Miroslav Zotović“, (do februara 2014.godine na Odjeljenju IV – Odjeljenje za liječenje i rehabilitaciju angioloških pacijenata, protetičku rehabilitaciju i rehabilitaciju pacijenata sa posttraumatskim stanjima, a od februara 2014.godine na Odjeljenju V – Reumatološko odjeljenje).

25.jula 2020.godine položila je specijalistički ispit sa ocjenom 10 i stekla zvanje specijalista reumatologije.
Dio specijalističkog staža provela je na Institutu za reumatologiju u Beogradu, te Klinici za alergologiju i imunologiju pri Kliničkom centru Srbije, u Beogradu.

Septembra 2018.godine je upisala III Ciklus studija na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, te položila sve ispite sa prosečnom ojcenom 10.0. 

Stručna usavršavanja:
     –  Edukacija IOF DXA, mart 2018.godine 
     –  Edukacija SonoSkils iz oblasti MSK ultrazvuka, novembar 2019.godine, 
     –  Edukacija iz kapilaroskopije, avgust  2022.godine. 
Učesnica mnogih domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa.