Biografija

Goran Samardžija rođen je 1963. godine u Karlovcu, Republika Hrvatska. Nakon završene gimnazije upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao sa odličnom ocjenom decembra 1988. godine. Obavezan staž u trajanju od godinu dana obavlja u Medicinskom Centru u Karlovac, a stručni ispit za samostalni rad polaže u Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba 1990.godine.

Postdiplomski studij Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija-hepatologija, pohađa na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990-91. godine.

Od 1991-1995 zaposlen je u Medicinskom centru Glina, Republika Hrvatska. Specijalizaciju iz Interne medicine pohađa na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje 1996. godine polaže specijalistički ispit sa odličnim uspjehom.

Od 1996-99.godine zaposlen je kao internista u Medicinskom centru Aranđelovac.

Od 1999. do 2007. godine radi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Euromedic, Banja Luka. U tom periodu boravi na Klinici Harlahing u Minhenu gdje se educira iz oblasti ultrazvučne dijagnostike perifernih krvnih sudova.

Užu specijalizaciju iz kardiologije obavlja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gdje oktobra 2009. godine brani rad pod nazivom Kardiovaskularne komplikacije reumatoidnog artritisa. Na klinici za vaskularnu hirurgiju pri kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog Centra Srbije u Beogradu završava edukaciju iz neinvazivnih metoda pregleda perifernih krvnih sudova uključujući CW Doppler sonografiju i Color Duplex ultrasonografiju.

Od 2007- 2012.godine zaposlen je u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr Miroslav Zotović u Banjoj Luci kao šef internističko kardiološke službe.

Od 2012.godine angažovan je na Odjelu za bolesti pluća, srca i krvnih sudova pri Zdravstvenom domu Novo mesto i Zdravstvenom domu Metlika, Republika Slovenija.

Učesnik je mnogih domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa. Član je Komore doktora medicine Republike Srpske i Zdravstvene zbornice Republike Slovenije.