Urologija

Urologija je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urogenitalnog trakta muškaraca i žena ( bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra) kao i genitalnih organa muškaraca ( penis, testisi, epididmi, prostata). U svakodnevnoj praksi urolog se najčešće bavi oboljenjima prostate ( benigna uvećanja , tumori i infekcije), kalkulozom bubrega, uretera i mokračne bešike, urogenitalnim infekcijama, tumorima bubrega, mokraćne bešike , testisa te impotencijom.

Naš specijalista