Kardiologija

Kardiološki pregled obuhvata anamnezu, fizikalni pregled sa EKG-om te ehokardiografiju (ultrazvuk srca).

Endokrinologija

Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i oboljenjima koja nastaju kao posljedica tih poremećaja.

Dermatologija

Koža je najviše izložena spoljnom uticaju, kao najveći organ u ljudskom organizmu, na nju se isto tako
reflektuju i promjene izazvane unutrašnjim faktorima.

Urologija

Specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urogenitalnog trakta muškaraca i žena

Ortopedija

Medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i liječi bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje.

Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim lječenjem bolesti krvnih sudova.

Neurologija

Neurološki simptomi su česti. Anamnezom i neurološkim statusom se obično mogu ustanoviti poremećaji koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.