Kardiologija

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled  obuhvaća anamnezu, fizikalni pregled sa EKG-om te ehokardiografiju (ultrazvuk srca).
Anamneza  podrazumijeva razgovor sa bolesnikom u cilju prikupljanja  informacija koje su bitne za tačno postavljanje dijagnoze.  
Nakon uzete anamneze obavljamo detaljan fizikalni pregled sa EKG-om.

 U zavisnosti od nalaza upotrebljavamo dodatne dijagnostičke metode ( ultrazvuk srca, Holter EKG, Holter pritiska, ultrazvuk abdomena i bubrega, ultrazvuk krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta).

Preventivni kardiološki pregled

Preventivni kardiološki pregled  služi da se na vrijeme otkriju bolesti srca i krvnih sudova.
Preporučuje se svima koji:

 1. imaju neke ili sve simptome kardiovaskularnih bolesti, kao što su: bol  ili neprijatnost u grudima, gušenje, osjećaj lupanja ili preskakanja srca, vrtoglavica i gubitak svijesti
 2.  su doživjeli moždani udar
 3. imaju problem sa dijabetesom (šećernom bolesti)
 4. nemaju tegobe, ali su u porodici imali slučajeve infarkta srca, moždanog udara, iznenadne smrti ili neke druge kardiovaskularne bolesti
 5. se bave sportom
 6. su pod stalnim stresom
 7. su pušači
 8. žele provjeriti stanje svog srca i krvnih sudova

Ehokardiografija (ultrazvuk srca)

Ultrazvuk srca – (ehokardiografija)  danas predstavlja  sastavni dio rutinskog kardiološkog pregleda.
Ona nam daje informacije o:

 1. izgledu srčanog mišića,
 2. veličini srčanih šupljina,
 3. kontraktilnoj sposobnosti lijeve komore (ejekciona frakcija)
 4. izgledu i funkciji srčanih zalistaka
 5. izgledu velikih krvnih sudova pri ulasku i izlasku iz srca
 6. izgledu srčane maramice
 7. postojanju urođenih i stečenih srčanih mana.

Pregled se  obavlja ultrazvučnom sondom koja se prislanja  na grudni koš pacijenta, te se dobija slika srca na monitoru ultrazvučnog aparata.
Ispitivanje srca se vrši kombinacijom više tehnika pregleda, kao što su jednodimenzijski  M-mod, dvodimenzijski B-mod, i tri vrste Dopplera: pulsni, kontinuirani i kolor.
Zahvaljujući Dopplerovom efektu dobijamo  podatke o smjeru, brzini i karakteristikama  toka krvi u srcu na osnovu čega se  izračunavaju pritisci u srčanim šupljinama i plućima.
Ehokardiografija je bezbolna, neinvazivna metoda, koja nema štetnog utjecaja na zdravlje pacijenta  i može se ponavljati često, zavisno od potrebe.
U ordinaciji CORMEDIC ultrazvučni pregledi se vrše na modernom aparatu Vivid S5.

Holter EKG

Holter EKG je 24 časovno kontinuirano registrovanje EKG pri svim aktivnostima- ambulantno mjerenje.
Aparat težine oko 100 grama nosi se oko vrata ili pojasa. Aparat je kablovima  povezan sa samoljepljivim elektrodama  koje su aplikovane na očišćenu kožu grudnog koša.
Zapis EKG se  prebacuje u računar gdje se prikažu svi parametri  i urade  analize na osnovu čega se postavlja dijagnoza.

Podaci koji se dobiju  pokazuju:

 1. Da li je bilo pauza u radu srca i koliko je trajala najduža pauza?
 2. Da li postoje preskoci u radu srca (ekstrasistole) iz komora ili pretkomora
 3. Da li postoji produženje Qtc perioda?
 4. Da li postoje znakovi angine pectioris (u toku nošenja aparata pacijent se izlaže fizičkom naporu, pri čemu se mogu pokazati promjene koje upućuju na postojanje koronarne bolesti)?

Tokom nošenja aparata pacijent vodi mali dnevnik u kojem evidentira svoje dnevne aktivnosti i navodi da li je pritom osjetio tegobe. 

Holter krvnog pritiska

Holter krvnog pritiska je metoda  kojom se dobijaju  vrijednosti krvnog pritiska tokom 24 časa.
Pretraga se izvodi  stavljanjem aparata oko pojasa, a manžetne za mjerenje pritisk na  nadlakticu.
Pritisak se mjeri  svakih 15 minuta tokom dana, a za vrijeme spavanja na pola časa. 
Dobijamo vrijednosti  pritiska u različitim dnevnim aktivnostima i situacijama, odnosno tokom spavanja.
Pretraga je značajna zbog učestalosti povišenog pritiska koji nije praćen tegobama.
U takvim situacijama treba započeti sa liječenjem na vrijeme, kako bi se izbjegleozbiljne komplikacije (infarkt srca, moždani udar, oštećenje bubrega i vida) i invalidnost.
Ovom metodom isključujemo i „hipertenziju bijelih mantila“ (povišene vrijednosti krvnog pritiska izmjerene od strane doktora ili sestre zbog pojave straha i anksioznosti).
Pretraga služi i za procjenu uspješnosti  primjene lijekova u liječenju  visokog krvnog pritiska. 

COLOR DOPPLER DUPLEX EHOSONOGRAFIJA krvnih sudova vrata, ruku i nogu

Pomoću linearne sonde obavlja se  pregled krvnih sudova vrata (karotidne i vertebralne arterije te jugularne vene) te arterija i vena ruku i nogu.

Prilikom pregleda mjere se:

 1. Dimenzije krvnih sudova,
 2. Debljine zidova,
 3. Zadebljanja intime,
 4. Suženja krvnih sudova (prilikom čega se mora odrediti stepen suženja).

Ovom metodom se dijagnostikuju:

 1. Akutna i hronična opstruktivna oboljenja krvnih sudova,
 2. Proširenje krvnih sudova i 
 3. Vazospastična stanja

Doppler krvnih sudova vrata  preporučuje se kod :

 1. Vrtoglavica,
 2. Zujanje u ušima,
 3. Nestabilnost u hodu,
 4. Promjena u vidu, govoru, gutanju, ili
 5. Kod ljudi koji su  imali moždani udar ili gubitak svijesti.

Pretraga se takođe preporučuje svima iznad 40-e godine života sa nekim od sljedećih faktora rizika:

 1. Povišen krvni pritisak,
 2. Šećernu bolest,
 3. Povišene masnoće u krvi,
 4. Pušenje,
 5. Kontinuirani stres, 
 6. Pozitivan hereditet (roditelji i bliski rođaci su imali moždani udar, srčani infarkt ili iznenadnu smrt).

Indikacije za pregled su krvnih sudova nogu su:

 1. Bol u listovima pri hodu (klaudikacija) ili mirovanju,
 2. Trofične promjene kože, mekih tkiva i mišića,
 3. Ulceracije,
 4. Otoci praćeni sa crvenilom i bolom,
 5. Gangrenozne promjene,
 6. Povrede krvnih sudova,
 7. Pre i post operativno praćenje stanja cirkulacije,
 8. Praćenje efekata raznih vrsta lijekova,
 9. Određivanje nivoa amputacije.

Pregled je veoma  bitan u dijagnostici bolesti vena donjih ekstremiteta gdje se procjenjuje:

 1. Insuficijencija na ušču površinskih u duboku venu
 2. Stanje dubokih i površinskih vena
 3. Postavlja dijagnozu tromboze dubokih ili površinskih  vena

Na rukama su opstruktivna oboljenja rjeđa, a vazospastična stanja i kompresivni simptomi češći.
Indikacije su :

 1. Oslabljen ili odsutan radijalni puls
 2. Razlike u pritiscima između lijeve i desne ruke
 3. Bol , crvenilo, bljedilo, lividnost
 4. Trofične promjene prstiju i šake
 5. Traume u blizini glavnih krvnih sudova
 6. pulsativni tumori
 1. izgledu srčanog mišića,

Ultrazvuk abdomena, bubrega i male karlice

Ultrazvuk  abdomena je neinvazivna dijagnostička metoda i jedna je od osnovnih metoda ispitivanja u internoj medicini.
Ultrazvuk abdomena podrazumijeva pregled unutrašnjih organa: pankreasa, jetre, žučne kese i žučnih puteva, slezine, bubrega, nadbubrežne žlijezde, mokraćne bešike, prostate, abdominalne aorte.
Poslije neuzimanja  hrane zadnjih šest časova pregled se izvodi konveksnom sondom se prislanja na kožu trbuha pacijenta.

Pregled je potreban kod bolova u abdomenu i u predjelu bubrežnih loža, kod hipertoničara, u slučaju da su laboratorijske analize ukazale na potrebu za ovim pregledom a po preporuci ljekara.

Situacije u kojima se obavezno savjetuje ultrazvučni pregled stomaka su:

 1. Bol u stomaku i/ili leđima,
 2. Mučnina i povraćanje,
 3. Naglo uvećanje trbuha
 4. Povrede u predjelu trbuha
 5. Nejasna febrilna stanja

Naš specijalsita