Ortopedija

Medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i liječi bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hirurška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja.

Dijagnostika bolesti i povreda sistema za kretanje obuhvata:

  1. anamnezu
  2. klinički pregled
  3. laboratorijske pretrage
  4. radiološke pretrage (rendgensko snimanje, ultrazvuk, CT, NMR)

Ortopedski zahvati dijele se na neoperativne (zatvorene, tj. bez diranja integriteta kože) i operativne (otvorene, hirurške).