Neurologija

Neurološki simptomi su česti. Anamnezom i neurološkim statusom se obično mogu ustanoviti poremećaji koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Oslanjanje na CT, magnetsku rezonancu i laboratorijske pretrage umjesto na detaljan klinički pregled može dovesti do pogrešaka i nepotrebnih troškova. Cilj neurološkog pregleda je ustanoviti patofiziologiju problema kao i pronaći uzrok, tj. ishodište poremećaja: npr. mišići, neuromuskularni spojevi, periferni živci, živčani spletovi, korijeni živaca, kralježnična moždina, moždano deblo ili moždane hemisfere.

Anamneza

Anamneza je najvažniji dio neurološke procijene. Bolesnika treba pustiti da u miru ispriča problem svojim riječima. Obično, kliničar može vrlo brzo procijeniti pouzdanost bolesnikove priče te u slučaju potrebe ispitati člana porodice. Ciljana pitanja pomažu razlučiti kvalitetu, intenzitet, raspodjelu, trajanje te učestalost svakog simptoma. Potrebno je također ustanoviti što potiče, a što smanjuje određeni simptom te je li prijašnja terapija bila efikasna. Određene nesposobnosti bi trebalo posebno navesti (npr. pacijent hoda najviše 5 m prije nego što mora stati i odmoriti se), kao i njihov utjecaj na bolesnikovu svakodnevnicu. Istorija bolesti i klinički status nužni su jer su neurološke komplikacije česte i u sklopu drugih poremećaja poput alkoholizma, dijabetesa, maligniteta, vaskularnih poremećaja te infekcija HIV–om. Migrene te mnoge metaboličke, mišićne, živčane i neurodegenerativne bolesti su nasljedne pa je zato porodična anamneza izrazito važna. Društvena i radna anamneza kao i podaci o putovanjima daju nam informacije o mogućim rijetkim infekcijama te izloženosti toksinima i parazitima.

Ponekad neurološki simptomi i znakovi su funkcionalni ili histerični te upućuju na psihijatrijski poremećaj. Najčešće takvi simptomi i znakovi ne odgovaraju pravilima anatomije i fiziologije te je pacijent često depresivan ili neuobičajeno preplašen. Unatoč tome, funkcionalni i tjelesni poremećaji ponekad koegzistiraju te ih je teško odvojiti.

Neurološki pregled

Neurološki pregled započinje pažljivim promatranjem bolesnika prilikom ulaska u sobu te tokom uzimanja anamneze. Dok se bolesnik kreće mi primjećujemo brzinu, simetriju i koordinaciju njegovih pokreta, te držanje tijela i hod. Bolesnikovo ponašanje, odjeća i odgovori pružaju nam informacije o njegovom raspoloženju i društvenoj prilagođenosti. Poremećaji govora i ponašanja poput zanemarivanja prostora ili neobičnog stava tijela, te drugi poremećaji kretanja mogu biti očiti već prije uzimanja statusa.

Stanja i bolesti kojima se bavi neurologija:
 • Funkcija i disfunkcija moždanih režnjeva
 • Moždani udar
 • Stupor i koma
 • Delirij i demencija
 • Epilepsija ( konvulzije)
 • Poremećaji budnosti i spavanja
 • Glavobolja
 • Infekcije mozga
 • Meningitis
 • Neurooftamološki poremežaji i bolesti moždanih nerava
 • Anomalije kraniocervikalnog prelaza
 • Tumori mozga i kičmene moždine

Naš specijalista