Endokrinologija

Endokrinolog je ljekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije. On dijagnostikuje i liječi probleme sa hormonima i komplikacije koje proizilaze iz ovih problema.Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i oboljenjima koja nastaju kao posljedica tih poremećaja.

Hormoni regulišu metabolizam, rast, reprodukciju, disanje, senzornu percepciju, pokrete. Kada dođe do poremećaja u lučenju hormona, mnoge funkcije organizma mogu da se poremete.

Endokrinologija se bavi dijagnostikom i liječenjem raznih oboljenja i poremećaja, kao što su:

 • šećerna bolest
 • bolesti štitne žlijezde
 • bolesti paratireodine žlijezde
 • povišene masnoće u krvi
 • bolesti nadbubrežnih žlijezda
 • bolesti hipofize
 • poremećaj menstrualnog ciklusa
 • ženski i muški sterilitet
 • sindrom policističnih jajnika
 • gojaznost
 • problem sa aknama
 • insulinska rezistencija
 • poremećaj rasta
 • bolesti koštanog sistema (osteoporoza),
 • i druge rjeđe bolesti.

Poremećaji hormona utiču na normalno funkcionisanje i život čovjeka. Neophodno je obratiti se endokrinologu kada nastanu prvi simptomi koji ukazuju na poremećaje istih.

Ukoliko imate neke od sljedećih simptoma, treba da se obratitie endokrinologu: nagle promjene raspoloženja, pojačanjo znojenje, nekontrolisana žeđ, učestalo mokrenje, naročito tokom noći, potrebu za prekomjernim uzimanjem hrane, naročito slatkiša i grickalica, dobijanje u tjelesnoj težini, gubitak u tjelesnoj težini, učestalo mokrenje, izostanak menstruacije, bolne i obilne menstruacije, problemi sa kožom, akne, visok krvni pritisak, bez mogućnosti da se reguliše sa terapijom za povišen pritisak, uz nagle skokove krvnog pritiska, praćeno lupanjem srca i crvenilom lica, umor, malaksalost.

Pregled obuhvata razgovor sa specijalistom endokrinologom o bolestima članova porodice, vašim bolestima od rođenja i eventualnim sadašnjim tegobama, pregledom kompletne medicinske dokumentacije te fizikalnim pregledom sa posebnim naglaskom na moguće promjene koje su tipične za poremećeni rad pojedine žlijezde (visina, težina, indeks tjelesne mase, izgled kose, očiju, štitne
žlijezde, kože, vrijednost krvnog pritiska). Nakon pregleda i uvida u sve nalaze, endokrinolog će postaviti radnu ili konačnu dijagnozu te, ukoliko je potrebno, preporučiti dodatne pretrage, poput mjerenja hormona, ultrazvuka,  kompjuterizovane tomografije, magnetne rezonance, te eventualne citološke punkcije pod kontrolom UZV-a i nakon toga odlučiti o načinu liječenja.
Preporučujemo na endokrinološki pregled ponijeti nalaze prethodno obavljenih pretraga i podatke o lijekovi