Biografija
USKORO POČINJE SA RADOM!

Prim. dr sc. med. Zoran Vrućinić, specijalista dermatovenerologije i specijalista interne medicine, rođen je 1973. godine u Banja Luci. Medicinski fakultet je završio 1999. godine u Beogradu. Specijalistički ispit položio odličnom ocjenom 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Magistarski rad: „Procjena validnosti kliničke dijagnoze metodom teledermatologije“ odbranio 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

Doktorsku disertaciju: „Еvaluacija „STORE-AND-FORWARD“ sistema teledermatologije u postavljanju dijagnoze pigmentnih lezija i karcinoma kože“ odbranio na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 2012. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položio odličnom ocjenom 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

Za izvrsnost u stručnom i naučnom radu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske mu je dodijelilo zvanje primarijusa 07.04.2016. godine. Nagradu za naučno istraživački rad za 2017. godinu dobio od Komore doktore medicine Republike Srpske. Objavio više naučnih radova u prestižnim inostranim, indeksiranim medicinskim časopisima, autor dvije monografije i jednog udžbenika iz dermatovenerologije, naslova: „Dermatovenerologija kroz primjere iz prakse“. Kao pozivni predavač ordržao više puta predavanja na simpozijumima i kongresima u Republici srpskoj i inostranstvu.

Član Evropske akademije za dermatovenerologiju od 2014. godine. Predsjednik Upravnog odbora Centra za teledermatologiju iz Banja Luke, Udruženja koje je do sada organizovalo jedan međunarodni kongres i dva me\unarodna simpozijum iz oblasti dermatovenerologije. Član Upravnog odbora Udruženja dermatovenerologa Republike Srpske. Član Internacionalnog udruženja za teledermatologiju i dermoskopiju.

Član ASKEDA od osnivanja ( Asocijacija Srpske Kozmetske i Estetske Dermatologije). Radio u Klinici za unutrašnje bolesti odjel nefrologije od 2010.-2012. godine, u Klinici za kožne i polne bolesti od 2012.- 2017. Stručno-naučni konsultant Banje Kulaši od 2017. godine.

Od 2017. radi u Internacionalnom dijaliznom centru, na poziciji načelnika od 2020. godine.